چهارده معصوم، عنوانی است که از سوی شیعیان دوازده‌امامی برای چهارده نفر از بزرگان این شاخه از تشیع به کار می‌رود. چهارده معصوم در اصطلاح دوازده امامیان، شامل محمد، دخترش فاطمه زهرا و دوازده امام شیعه می‌شود. شیعیان قائل به این هستند که تمام چهارده معصوم دارای صفت عصمت هستند. در برخی روایات شیعه چهارده معصوم معادل اهل بیت دانسته شده‌است.[۱]

شیعیان بطور معمول جهت تکریم آنها را با القاب (مانند: امام) و عبارات احترام آمیز (مانند: حضرت و سلام و درود فرستادن) خطاب می‌کنند. برای نمونه؛ محمد پیامبر مسلمانان را (حضرت محمد «صلی الله علیه و آله») و دخترش فاطمه را (حضرت فاطمه «سلام الله علیها») و امامان دوازده‌گانه مانند: علی را (حضرت امام علی «علیه السلام») خطاب می‌کنند.

شجره‌نامه

  محمد    
 
           
 
  فاطمه زهرا امام اول: علی 
  
               
      
  امام دوم: حسن امام سوم: حسین  
 
           
 
      امام چهارم: سجاد  
 
           
 
      امام پنجم: محمد باقر  
 
           
 
      امام ششم: جعفر صادق  
 
           
 
      امام هفتم: موسی کاظم  
 
           
 
      امام هشتم: رضا  
 
           
 
      امام نهم: محمد تقی  
 
           
 
      امام دهم: هادی  
 
           
 
      امام یازدهم: حسن عسکری