حداقل طول دامنه 3 كاراكتر و حداکثر 63 كاراكتر و تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه “-” به غير از اول و آخر نام و تكرار پشت سر هم مجاز می باشد.

 • ثبت توسط افرادی كه رسما مقيم ايران هستند انجام مي شود
 • سازمان های قانونی كه بيان نموده اند در حصار جغرافيايی مرزهای ايران قرار دارند.
  •  افرادی كه رسماً مقيم ايران هستند.
  •  سازمان هايی كه به نمايندگی های رسمی ايران در خارج از كشور پيوسته اند.
  • سازمان ها و افراد ديگر كه فعاليت و كاربرد نام دامنه آنها با قوانين، آداب و مصلحت جمهوری اسلامی ايران مغايرتی نداشته باشد.
 •  در صورت تمايل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نياز است.
 • ثبت دامنه هايي که يادآور اعمال غيرقانونی و افعال مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران ميباشند ممنوع می باشد
 • ثبت دامنه با نام پسوند های عمومی مانند : arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name net, org ,pro ,aero ممنوع است.
 • ثبت دامنه با نام های مرتبط با اينترنت ممنوع می باشد
 • ثبت دامنه با نامهای ايران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد و در رزرو شهرداريها ميباشد.
 • ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهير، اماکن عمومی و وقايع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد.
.irپسوند دامنه های ايرانی مي باشد و ثبت آن توسط افرادی كه رسما مقيم ايران هستند انجام مي شود.
.co.ir اين پسوند مخصوص سازمانها و شركتهاي غير دولتي ميباشد. شركت هاي متقاضي اين پسوند بايد دارای شرکت ثبت شده باشند.
.ac.irاين دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.
.sch.irاين پسوند مختص براي مدارس، موسسات آموزشی و ساير سازمانهاي آكادميك تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
.net.irاين دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.
.gov.irعموميت اين پسوند براي بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه ها و سازمانهاي زيرمجموعه قواي مجريه، مقننه و قضاييه جمهوري اسلامي ايران بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
.org.irپسوندي براي انجمن های علمی، سازمانهاي غير انتفاعي رسمي و موسسات بين المللی ثبت شده كه دولت ايران يا يكي از موسسات آن عضو آنهاست و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.
.id.irكاربرد اين پسوند براي اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی مي باشد.

 

منبع :iriran.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + هشت =