آی موز کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان فارس به مرکزیت شهر شیراز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان فارس جهت تماس بین شهری کد یکسان 071 اختصاص داده شد، کد قدیم پیش شماره های قبل از طرح هم کدسازی می باشد و کدجدید پیش شماره های جدید و فعلی شهرستان های استان فارس می باشد
شیراز0713
مرودشت0714
کازرون0714
جهرم0715
لارستان0715
فسا0715
داراب0715
فیروزاباد0713
ممسنی0714
نی ریز0715
اباده0714
اقلید0714
لامرد0715
سپیدان0713
کوار0713
زرین دشت0715
قیر و کارزین0715
استهبان0715
مهر0715
خرامه0713
گراش0715
خرم بید0174
بوانات0714
فراشبند0715
رستم0714
ارسنجان، سعادت شهر0714
خنج0715
سروستان0713
 کدقدیم  نام شهرستان 
0752439     آب باريك 
0711678     آب پرده
0732666     آب جهان
0751      آباده
0732572     آباده طشك
0752331     آباده مرشدي
0792336     آبسرد
0712565     آبگرم
0791275     آرجويه
0782653     آرودان
0752464     آسپاس
0792346     آسمان جرد
0782459     آشنا
0782225     آغصه
0722433     آهنگري
0712732     ابنو
0729724     ابوالوردي
0712639     احمدآباد/شيراز
0729472     احمدآباد/مرودشت
0782337     احمدمحمودي
0712567     اربابي سفلي
0782226     ارد
0729762     ارسنجان
0732422     استهبان  » 0715322
0712738     اسفيان
0722423     اسكان عشاير
0711870     اسلام آباد/دارنگون
0792431     اسلام آبادجهرم
0792348     اسماعيل آباد
0782624     اسير
0782572     اشكنان
0792435     افزرشمالي » 
0752422     اقليد » 0714452
0732378     اكبرآباد/ششده
0711242     اكبرآباد/قرآن
0712574     اكبرآباد/كوار
0752443     امامزاده/اسماعيل
0732377     اميرحاجيلو
0721239     انارستان
0752361     انارك
0729465     انجيره
0782362     اوز
0782577     اهل
0712763     اياسجان
0732426     ايج فسا
0752226     ايزدخواست
0711276     ايزدخواست باصري
0792322     باب انار/خفر
0752465     بابائي
0722482     بابامنير
0722432     باباميدان
0711275     باجگاه
0791276     بادنجان
0782246     باغ
0752335     باغ صفا
0792347     باغ كبير
0782461     باغان
0782425     بالاده بيرم
0722236     بالاده كازرون
0792337     بالاشهر
0712766     بانش
0712645     بايگان
0732649     باينوج
0792338     برايجان
0722265     برج سيد
0712727     برشنه
0732634     برگان
0722461     برم سياه
0728451     بريانك
0781228     بريز
0732642     بريسكان
0732585     بسترم
0732558     بشنه
0752442     بكان
0729665     بكيان
0782324     بلغان
0782325     بنارويه
0722293     بناف
0712466     بندامير
0792445     بندوبست
0732473     بنوان فسا
0722269     بنه سيدرضا
0728631     بني يكه
0752322     بوانات/سوريان
0728623     بوركي
0722266     بوركي عليا
0721248     بوشيگان
0791274     بهجان
0712728     بهرغان
0732668     بهروزآباد
0752225     بهمن
0732667     بياده
0711779     بيدزرد
0782365     بيدشهر
0751233     بيدك
0728627     بيدگل
0782422     بيرم/كريشكي
0782455     بيغرد
0732644     پاسخن فسا
0782545     پاقلات
0712652     پرزيتون
0782546     پسبند
0721241     پل آبگينه
0782521     پنگرويه
0722296     پورنجان
0722495     پهون
0792326     تادوان
0711273     تربرجعفري
0782533     ترمان
0711775     تفيهان
0732669     تل بارگاه
0712767     تل بيضا
0721228     تل كوهك
0722464     تل كهنه/زيردو
0722445     تل مشكي
0722472     تلمبه خانه حسني
0732579     تمشولي
0722249     تنگ چوگان
0732587     تنگ حنا
0792427     تنگ روئين
0731226     تنگ كرم
0752334     توجردي
0732646     تيزآب
0712632     جايدشت
0711780     جرسقان
0791277     جرمشت
0722226     جره
0752338     جشنيان بوانات
0728628     جشنيان رامجرد
0752337     جعفريه
0729763     جلودر
0732325     جليان
0729765     جمال آباد/ارسنجان
0728633     جمال آباد/درودزن
0729764     جواديه
0712641     جوكان
0732654     جونان
0752343     جوي سفيد
0782322     جويم
0728629     جهان آباد
0791      جهرم
0732578     چاه سوارآقا
0782538     چاه شرف
0782456     چاه طوس
0782672     چاه عيني
0782677     چاه كور
0732576     چاه گز
0781254     چاه نهر
0782526     چاه ورز
0792341     چرگ/جليل آباد
0752432     چشمه رعنا
0782338     چغان
0732637     چمن مرواريد
0722451     چهارطاق
0711874     چهل چشمه
0732722     حاجي آباد
0722229     حاجي آباد/موزي 
0728424     حاجي آباد/نقش رستم
0752384     حسامي
0752433     حسن آباد/آباده
0729461     حسن آباد/سنجرلو
0732652     حسن آباد/فسا
0728474     حسين آباد/تل كمين
0722492     حسين آباد/رستم
0712423     حسين آباد/سبزآباد
0729668     حسين آباد/كام فيروز
0729768     حسين آباد/لياقت
0772631     حسين زائري
0751228     حشمتيه
0791555     حيدرآباد
0711872     خان زنيان
0792335     خانگهدان/خاوران
0729663     خانيمن
0729766     خبريز
0712462     خرامه
0752355     خرمي
0751434     خسروشيرين
0732732     خسويه
0722262     خشت
0782576     خشت/ركن آباد
0728425     خلف طاهونه
0782232     خلور
0782233     خليلي
0712733     خليلي سربست شيراز
0782452     خنج
0752435     خنجشت
0729673     خواجه اي
0732573     خواجه جمالي
0752336     خوركش
0782527     خوزي
0722447     خومه زار
0712465     خيرآباد/توللي
0782673     خيرگو
0722246     دادين
0732623     داراب
0732379     داراكويه
0732636     دارلينگونه
0711271     داريون
0712725     دالين
0782326     دامچه
0732427     درب قلعه
0732735     دروافسا
0728622     درودزن
0728475     دره باد
0732725     دره شور
0721227     دريس
0752463     دزكرد
0712671     دژگاه
0731225     دستجه
0722475     دشت آزادگان
0711876     دشت ارژن
0728621     دشتك ابرج
0722493     دشتك سادات
0782235     دشتي
0712777     دشمن زياري
0712731     دلخان
0781239     دنگز
0721243     دوان
0732726     دوبران
0732762     دوبرجي فسا
0711245     دودج
0791272     دوزه
0711675     دوكوهك
0732374     دوگان/جرغه
0732656     دولت آباد
0732324     دولت آباد/سه چاه
0752352     ده بيد/خرم بيدآباده
0728433     ده بيدمرودشت
0712726     ده پاگاه شيراز
0722231     ده پاگاه كازرون
0732554     ده چاه
0732632     ده خيرعليا/جنت شهر
0712572     ده شيب
0782536     ده شيخ
0782328     ده فيش
0722473     ده گپ محمودي
0732577     ده مورد
0782253     ده ميان
0751234     دهدق
0712666     دهرم
0712471     دهقانان
0711770     دهك/دولت آباد
0781236     دهكويه
0711772     دهنوبيدزرد
0782528     دهنوحاج هدايت
0712528     دهنوسروستان
0782675     دهنوغيب الهي
0732738     دهنوفسا
0711875     دهنوقلندري
0722434     دهنومقيمي
0782237     ديده بان
0722297     ديكانك
0712579     ذرات
0782654     ذيقان
0712737     راشك
0729448     راهنويه
0728457     رجاآباد
0712427     رحمت آباد
0732356     رحيم آباد
0728626     رزمنجان
0732662     رستاق
0722245     رشن آباد
0752444     رضاآباد/ميان رودآباده
0722247     رضاآبادكازرون
0712735     رودبال
0732463     رونيزسفلي
0732462     رونيزعليا
0712734     ريگان
0732352     زاهدشهر
0728632     زراره
0792324     زرجان
0712422     زرقان
0728431     زرگران
0782238     زروان
0712636     زنجيران
0711871     زنگنه بن رود
0732375     زنگنه فسا
0728438     زنگي آباد
0732733     زيرآب فسا
0782227     زينل آباد
0732734     ساچون
0712722     سپيدان/اردكان
0752462     سده اقليد
0782462     سده لار
0722469     سراوان جنجان
0722234     سرمشهد
0752329     سروستان آباده
0712522     سروستان شيراز
0729429     سعادت آبادشوشتري
0729722     سعادت شهر/جيسقان
0712464     سقاآباد
0712475     سلطان آباد
0712723     سنگر
0752236     سورمق
0729422     سيدان
0722242     سيدحسين عموئي
0722251     سيريزجان
0721235     سيف آبادكازرون
0782458     سيف آبادلار
0782535     سيگارلار
0752332     سيمكان
0729456     سيوند
0711771     شاپورجان
0782332     شرفويه
0729771     شرق آباد
0732372     ششده
0729769     شورآب
0751235     شورجستان
0729672     شول بزرگ
0728442     شول ساروئي
0722268     شهبازخاني
0752446     شهرآشوب
0732727     شهرپير
0712226     شهرجديد/صدرا
0711774     شهرصنعتي بزرگ/شيراز
0712445     شهرك صنعتي/آب باريك
0728625     شهرك/ابرج
0732633     شهرك/الغدير
0732556     شهرك/امام فسا
0782626     شهرك/امام لار
0792434     شهرك/امام/خميني
0732557     شهرك/امام/رضا
0712469     شهرك/ايثار
0732638     شهرك/ثاراله
0728473     شهرك/خارا
0711620     شهرك/شهيد/بهشتي/بزن/گلستان
0792436     شهرك/علي آبادپشگان
0732635     شهرك/فتح المبين
0792437     شهرك/قلات
0732663     شهرك/والفجر
0732665     شهرك/وليعصرفسا
0728443     شهرك/وليعصرمرودشت
0792438     شهرك/هنگام
0752436     شهرميان
0732647     شهنان
0752362     شهيدآبادآباده
0712768     شهيدآبادشيراز
0712769     شيخ عبود
0752326     شيدان
0711      شيراز  071
0722465     شيراسپاري
0732551     صادق آباد
0731223     صحرارود
0752222     صغاد
0792327     طاهونه
0712573     طسوج
0732581     طشك
0711773     ظفرآباد
0728441     عزآباد
0792365     علويه/باباعرب
0792342     علي آباد
0712764     علي آبادتنگ
0712761     علي آبادسرتل
0732474     علي آبادشمس
0729667     علي آبادعليا
0711778     علي آبادقره باغ
0781242     علي آبادلار
0729767     علي آبادملك
0729726     علي رسيده
0728444     عمادآباد
0782243     عمادده
0732555     غوري
0732326     غياث آباد
0729454     فاروق
0782525     فاضلي
0728427     فتح آباد
0732639     فتح آبادفسا
0792428     فتح آبادقير
0712581     فتح آبادكوار
0752323     فخرآباد
0782252     فداغ
0732763     فدامي
0732357     فدشكويه
0712662     فراشبند
0731      فسا
0792332     فشان
0752342     فنجان
0722437     فهليان
0712622     فيروزآباد
0751229     فيروزي آباده
0728437     فيروزي مرودشت
0782464     فيشور
0722222     قائميه
0752365     قادرآباد
0732376     قاسم آباد
0728446     قاسم آباد/ساروئي
0752359     قاضيان
0792344     قاليني
0752363     قشلاق
0712569     قصراحمد
0728432     قصرخليل
0711642     قصرقمشه
0792362     قطب آباد
0732553     قطرويه
0711674     قلات شيراز
0782374     قلات لار
0732764     قلاتوپه
0732531     قلعه بهمن
0732658     قلعه بيابان
0721232     قلعه سيد
0732766     قلعه نو
0712476     قوام آبادشيراز
0729732     قوام آبادمرودشت
0792422     قير/كارزين
0782343     كاريان
0721      كازرون
0752437     كافتر
0782575     كال
0792345     كته
0712524     كته گنبد
0731227     كچويه
0711877     كدنج
0792339     كرفت
0781247     كرموستج
0711873     كروني
0752382     كره اي آباده
0729426     كره اي مرودشت
0729477     كره تاوي
0712477     كفدهك
0722284     كلاني
0722471     كلاه سياه
0711679     كلستان
0722267     كمارج
0782674     كمالي
0712729     كمهر
0722264     كنارتخته
0791224     كناردان/هكان
0728447     كناره
0782542     كندرعبدالرضا
0712562     كوار
0752385     كوپان
0722446     كوپن
0781245     كورده
0782457     كورده خنج
0712433     كوركي
0782366     كوره
0711776     كوشك بيدك
0731224     كوشك قاضي
0728452     كوشك مرودشت
0712765     كوشك هزار
0791273     كوشكسار
0732574     كوشكك
0728466     كوشكك رامجرد
0728453     كوه سبز
0712526     كوهنجان
0782465     كهنويه خنج
0782676     كهنويه لامرد
0782369     كهنه جديد
0782368     كهنه قديم لار
0722283     گاوكشك
0782222     گراش
0732466     گرده استهبان
0722281     گرگدان
0728445     گرم آباد
0782453     گرمشت
0729669     گرمه
0711777     گشنگان
0782372     گلار
0792343     گلبرنجي
0792367     گلدامچه
0728459     گلدشت عليا
0732739     گلكويه
0722467     گلگون
0732723     گلوگاه
0782622     گله دار
0711676     گويم
0781      لار
0782334     لاغران
0782522     لامرد
0782541     لاورخشت
0732664     لايزنگان
0712444     لپوئي
0729728     مادرسليمان
0732655     مادوان
0732464     ماهفرخان
0792426     مبارك آباد
0728469     مجتمع/گوشت
0728458     مجدآباد
0782373     محلچه
0732468     محمدآباد
0728455     محمدآبادگشك
0782451     محمله
0792325     محمودآبادجهرم
0712576     محمودآباددودانگ
0711782     محمودآبادهوربافت
0729478     مرادآباد
0722426     مراسخوان عليا
0728428     مراگلو
0732765     مرز
0792443     مرند
0728      مرودشت
0752327     مروشكان
0782371     مز
0752324     مزايجان آباده
0732737     مزايجان فسا
0782625     مزايجان لار
0722478     مشايخ
0752357     مشكان آباده
0712631     مشكان شيراز
0732552     مشكان فسا
0729662     مشهدبيلو
0752368     مشهدمرغاب
0722436     مصيري
0752358     مظفرآباد
0712577     مظفري
0712467     معزآبادجابري
0712472     معزآبادگورگير
0782463     مكويه
0722289     ملاانباري
0752328     منج
0782335     منصورآباد
0732323     موردي
0722457     موركي
0792364     موسويه/ده زير
0712525     مهارلونو
0782652     مهر
0721225     مهرنجان كازرون
0722466     مهرنجان نورآباد
0712426     مهريان
0732736     ميانده حاجي آباد
0732355     ميانده فسا
0722459     ميانه بردنگان
0729449     ميج
0722484     ميشان
0712646     ميمند
0792429     نجف آباد
0782529     نرمان
0732648     نصروان
0752438     نظام آبادآباده
0712529     نظرآباد
0729725     نعيم آباد
0732659     نوايگان
0732322     نوبندگان
0712667     نوجين
0722282     نودان
0722422     نورآباد/ممسني
0782539     نورآبادلار
0712578     نوروزان
0732522     نيريز
0782534     وراوي لار
0732373     وكيل آباد
0731228     هارم/شستگان
0712762     هرابال
0712736     هرايجان
0732657     هربدان
0782336     هرم
0782248     هرمودباغ
0781251     هرمودمهرخوئي
0728476     هشتيجان
0782454     هفتوان
0712563     هكوان
0711879     همت آبادشيراز
0729734     همت آبادمرودشت
0782367     هودلار
0782375     هيرم
0732327     ياسريه

کاربر گرامی اگر شما در استان فارس ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود، همچنین جهت کمک به شما عزیزان می توانید شماره قدیم تلفن ثابت موردنظر را ارسال کنید تا در اسرع وقت شماره جدید در طرح هم کدسازی دریافت نمایید

یک نظر در “پیش شماره و کد تلفن جدید شهرهای استان فارس

 1. خدا قلی دهقانی گفت:

  س پیش شماره روستای تنگ ابوالحیات در لیست نمی‌باشد
  لطفاً به لیست اضافه نمایید
  پیش شماره جدید 0714243

  و پیش شماره قدیم 071297

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + یک =