ارزن ها جزو غلات دانه ریز و گیاهان یک ساله مناطق گرم و خشک می باشند که دارای گونه های فراوانی هستند. نام ارزن ( Millet ) از کلمه لاتین millesimum به معنای یک هزارم ریشه گرفته و کلمه (Mill ) به معنای خرد و کوچک غالباً برای اشاره به چیزهای فوقالعاده کوچک به کار می رود .

 خاک :

ارزن می تواند در دامنه وسیعی از خاکها رشد نماید اما به شرایط ماندابی حساس بوده و بهترین خاکها برای رشد آن، خاکهای لومی شنی با زهکشی خوب می باشند. ارزن در دامنه وسیعی از PH خاک، نه خیلی قلیایی قادر به تولید محصول می باشد. ارزن متحمل به شوری بوده و جوانه زنی آن در شرایط نور به تأخیر می افتد.

آماده سازی زمین :

انجیراستور: ارزن به بستری کاملاً نرم و عاری از کلوخ نیاز دارد، زیرا بذور آن بسیار کوچک می باشند. یک شخم عمیق (حداقل ۱۵ سانتیمتر) با گاوآهن برگردان دار به دنبال آن ۲ تا ۳ دیسک عمود بر هم می تواند شرایط بهینه را برای کشت ارزن فراهم آورد.

مقدار بذر ، فاصله کاشت و روش کاشت :

به منظور برداشت دانه کافی و خوب مصرف ۴ تا ۵ کیلوگرم در هکتار کافی بوده و میزان بهینه تراکم ۱۷۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ بوته در هکتار می باشد. تراکم فوق با فاصله ردیفهای ۴۵ سانتیمتر و فاصله هر بوته ۱۲-۱۰ سانتیمتر حاصل خواهد شد. عمق کاشت بذر ۳-۲ سانتیمتر می باشد. ارزن عموماً بلافاصله پس از شخم و بوسیله بذر پاشی کشت می شود. کشت ارزن مروارید با ماشین مخصوص بذر کار غلات بهترین روش بوده و نتنها بهترین جوانه زنی را تضمین می کند بلکه پراکندگی یکنواخت و خوب گیاه را نیز به همراه خواهد داشت.

توصیه های داشت :

نیاز غذایی :

به طور کلی ارزنها به دلیل طول رویش کوتاه و حجم کم ریشه به مواد غذایی کمی نیاز دارند. در ارزنها کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره در زمان کاشت و مصرف ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره بعد ازهر چین توصیه می شود.

همه چیز درباره کشت گیاه بادمجان

 آبیاری :

ارزن مقاومت خوبی نسبت به کم آبی دارد ولی جهت تولید علوفه بیشتر و بهتر دور آبیاری ۷ تا ۱۰ روز مناسب است

 دفع علفهای هرز :

برای دفع علفهای هرز بهتر است در مراحل اولیه رشد گیاه از کولتیواتور استفاده شود در مراحل بعدی رشد به علت سایه اندازی شدید و چین برداری های متعدد رشد علفها ناممکن خواهد شد  و نیاز به مبارزه با علفهای هرز نخواهد بود .

 مبارزه با آفات و بیماریها :

روی این گیاه هنوز بیماری خاصی گزارش نشده ولی از آفات مهمی که در مراحل اولیه رشد به بوته ها حمله می نمایند می توان کرم طوقه بر ( آگروتیس ) و کرم برگ خوار ( کارادرینا ) را نام برد که ضمن انجام مبارزه زراعی ( شامل رعایت تاریخ کاشت و شخم پائیزه ) می توان از سم حشره کش کارباریول برای آگروتیس استفاده نمود . در سایر موارد به دلیل غیر اقتصادی بودن مبارزه و استفاده مستقیم از گیاه جهت تولید گوشت و شیر مبارزه شیمیایی توصیه نمی گردد .

برداشت :

در ارزنها بهترین زمان  برداشت جهت علوفه سبز ظهور پانیکول ها و بهترین زمان برداشت برای تولید دانه تغییر رنگ پانیکول ها و زرد شدن برگهای پایین می باشد. از کاشت تا برداشت بسته به نوع آن ۴۰ الی ۵۰ روز طول می کشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 7 =